PLA-55200 Teknologiajohtaminen, 5 op
Technology Management

Lisätiedot

Opintojakson toteutus sopii sekä lähi- että verkkopainotteiseen oppimiseen. Lähioppimistilaisuudet videoidaan ja mahdollisuuksien mukaan myös etäosallistuminen mahdollistetaan. Toteutuskertaan kuuluvat oppimistapahtumat on suunniteltu siten että molemmat vaihtoehdot tuottavat saman osaamisen. Tarkemmat suoritusohjeet opintojakson Moodle-sivulta.

Vastuuhenkilö

Marko Seppänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-55200 2019-01 4 Marko Seppänen
Opintojakson toteutus sopii sekä lähi- että verkkopainotteiseen oppimiseen. Toteutuskertaan kuuluvat oppimistapahtumat on suunniteltu siten että molemmat vaihtoehdot tuottavat saman osaamisen. Tarkemmat suoritusohjeet opintojakson Moodle-sivulta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa laajasti teknologian merkityksen yhteiskunnassa, tuntee teknologioiden johtamisen prosessin, tietää teknologiastrategian pääpiirteet sekä osaa soveltaa tietojaan yrityksen johtamisen päätöksentekotilanteissa. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia teknologioiden vaiheita ja tunnistaa miten teknologioiden kerroksellisuus näkyy yhteiskunnallisissa prosesseissa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. mitä teknologia on (mm. innovaatiot vs teknologia)      
2. teknologian merkitys yhteiskunnalle     
3. teknologiajohtamisen prosessi     
4. teknologiastrategian pääpiirteet     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-55200 Teknologiajohtaminen, 5 op TETAP-5200 Teknologiajohtaminen, 5 op  

Päivittäjä: Palmroth Tanja, 13.04.2019