PLA-54400 Laatujohtaminen, 5 op
Quality Management

Lisätiedot

Kurssi on mahdollista suorittaa etäopiskeluna itsenäisesti verkkomateriaalin avulla.
Luennot videoidaan joita opiskelijat voivat itsenäisesti katsoa. Kurssilla käytetään moodlea. Luentojen lisäksi opiskelijat tekevät lyhyen case-tutkimuksen.

Vastuuhenkilö

Tapio Salminen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-54400 2019-01 4 Tapio Salminen
Hyväksytysti suoritettu tentti sekä harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä kokonaisvaltaisen laatujohtamisen käsitteet ja keskeiset periaatteet. Opiskelija osaa määritellä johtamisen laadun. Opiskelija tunnistaa laadun tunnusluvut ja laatukustannukset. Opiskelija tunnistaa nykyaikaisen laatujohtamisen vaikutuksen yrityksen toiminnan tukemiseksi. Opiskelija tunnistaa mahdollisuuden kehittää yrityksen toimintaa laatujohtamisen avulla. Opiskelija osaa johtaa laatutoimintaa yrityksessä. Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä, miten yrityksen laatutoimintaa tulee kehittää nyt ja tulevaisuudessa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Hyvän laadun merkitys yritykselle.     
2. Laatu yrityksen kilpailukeinona.     
3. Laadun kustannukset.     
4. Laadun merkitys yrityksen kehittymiselle.     
5. Kokonaisvaltaisen laatuajattelun johtaminen yrityksessä.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustyö.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Laadunkehittäjän tykalupakki   Olli Lecklin ja Risto O. Laine   978-952-14-1434-3       Kyllä   
Kirja   Laatu yrityksen menestystekijänä   Olli Lecklin   952-14-1082-5     5. uudistettu painos   Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-54400 Laatujohtaminen, 5 op TETAP-4400 Laatujohtaminen, 5 op  

Päivittäjä: Palmroth Tanja, 13.04.2019