PLA-54101 Tuotannon johtaminen, 5 op
Manufacturing Operations Strategy

Lisätiedot

Porin opetustarjonnassa, mutta mahdollista myös suorittaa etäopiskeluna itsenäisesti verkkomateriaalin avulla.

Kurssilla käytetään moodlea.

Vastuuhenkilö

Rainer Breite

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-54101 2019-01 1 - 2 Rainer Breite
Hyväksytysti suoritettu tetti ja harjoitustyöt

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa tuotannon sekä toimitusketjun johtamisen lähtökohdat. Opiskelija tunnistaa tuotantostrategian ja toimitusketjun hallintastrategian osa-alueet osana liiketoimintastrategiaa. Opiskelija päättelee millä tavoin tuotannon sekä operatiivisen toiminnan johtamiseen liittyvä päätöksenteko vaikuttaa yrityksen strategiaan. Opiskelija osaa muotoilla tuotantostrategian ja soveltaa oppimiaan strategioita harjoitustyön avulla.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tutotantotoimintaan ja tuotantostrategiaan liittyvät keskeiset käsitteet ja kehitysmenenetelmät.      
2. Tuotantostrategian kehittäminen ja kehittämismenetelmät.      
3. Tuotantoinfrastruktuurin kehittäminen.     
4. Tomitusketjustrategian kehittäminen.     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Operations strategy - Design, Implementation and Delivery   Hill, A. & Hill, T.   978-1-137-53276-3       Kyllä   
Kirja   Strategic supply chain management   Shoshanan Cohen & Joseph Roussel   0-07-143217-5       Kyllä   
Luentokalvot             Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
PLA-54216 Operations Management Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-54101 Tuotannon johtaminen, 5 op PLA-54100 Tuotannon johtamisen perusteet, 5 op  

Päivittäjä: Palmroth Tanja, 13.04.2019