PLA-53300 Yrityksen johtaminen, 5 op
Business Management Cases

Lisätiedot

Edellytetään 100% osallistumista case-harjoituksiin.

Vastuuhenkilö

Marko Seppänen, Rainer Breite

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-53300 2019-01 3 - 4 Rainer Breite
Marko Seppänen
Kirjatentti sekä case-harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija paneutuu yritysjohdon päätöksentekotilanteisiin käytännön esimerkkien avulla. Opiskelija ymmärtää suuria kokonaisuuksia ja liiketalouden lainalaisuuksia. Omaehtoisella perehtymisellä case-harjoitustöissä opiskelijat soveltavat teoriaopintoja, analysoivat yrityksissä syntyviä tilanteita, arvioivat mahdollisten päätösten seuraamuksia, sekä tekevät päätöksiä. Opiskelija muodostaa laajan kokonaiskuvan yritysjohdon käyttämistä rakenteista, käsitteistä, muuttujista ja indikatiivisista yrityksen ja yritysmaailman tekijöistä. Opiskelija perustelee tekemänsä valinnat kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelija pystyy teorian ja käytännön taitoja yhdistämällä johtamaan yritystä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Liikkeenjohdon teorioihin perustuva ongelmanratkaisu ja liikkeenjohtoon liittyvien ongelmien tunnistaminen.     
2. Organisoitumisperiaatteet ja organisaation johtaminen     
3. Organisaatioiden hallinta ja kehittäminen     
4. Ongelmanratkaisun menetelmät ja prosessi, ratkaisun valintakriteerien kehittäminen     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
-   Luentomateriaali: Luentokalvot, monisteet, artikkelit.           Kyllä   
Kirja   Fundamentals of Management   S.P.Robbins; D.A. DeCenzo; M. Coulter         Kyllä   
Muu verkkomateriaali             Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
PLA-54216 Operations Management Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-53300 Yrityksen johtaminen, 5 op TETAP-3301 Yrityksen johtaminen, 5 op  

Päivittäjä: Palmroth Tanja, 13.04.2019