PLA-65202 Verkkopalvelun suunnittelu, 5 op
Network Service Planning

Lisätiedot

Porin opetustarjonnassa, mutta mahdollista myös suorittaa etäopiskeluna itsenäisesti verkkomateriaalin avulla.

Perinteiset luennot johdantona sekä projektina suoritettava harjoitustyö.

Vastuuhenkilö

Matti Monnonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-65202 2019-01 2 Matti Monnonen
Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö sekä oppimispäiväkirja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee suunnittelemaan ja vertailemaan eri verkkopalveluja sekä ymmärtää suunnittelun perusrakenteen. Osakokonaisuudet havainnollistavat miten verkkopalvelun suunnittelu rakentuu projektina. Opiskelija osaa paloitella suunnittelun pienempiin osakokonaisuuksiin ja ymmärtää niiden erityispiirteet. Opiskelija kykenee kurssin käytyään määrittelemään verkkopalvelun toteuttamiseksi tarvittavan suunnittelun osatekijät.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Konseptisuunnittelu, tekninen- ja vaatimusmäärittely, visuaalinen- js rakennesuunnittelu, markkinointi ja käyttäjätutkimus. Jälkiseuranta ja iteraatio. Käyttäjäkeskeiset menetelmät verkkopalvelun toteutuksessa.  Verkkopalvelun tarvitsemat oheistoiminnot ja muut oheispalvelut.  Tekniset erityispiirteet verkkopalvelun toteuttamisessa. 

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot     Matti Monnonen         Ei   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-65202 Verkkopalvelun suunnittelu, 5 op PLA-65201 Verkkopalvelun suunnittelu, 4 op  

Päivittäjä: Palmroth Tanja, 13.04.2019