PLA-63600 Tietoturvapalvelut, 5 op
Information Security Services

Lisätiedot

Perinteiset luennot ja harjoitukset.

Vastuuhenkilö

Matti Monnonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-63600 2019-01 1 Matti Monnonen
Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, laboratoriotyöt sekä tentti.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee ymmärtämään tietoturvapalveluiden toteutuksia sekä erityisvaatimuksia niiden toteuttamiseen. Opiskelija osaa parantaa järjestelmien suojaamista valitsemalla käytettäväksi suojaukseen soveltuvia tietoturvapalveluita. Opiskelija kykenee myös kehittämään turvallisia kokonaisuuksia sekä etsimään tiedettyjä heikkouksia joiden suojaamiseksi voidaan valita sopivat tietoturvapalvelut. Kurssin harjoitusten avulla voidaan havainnollistaa ja opettaa teoriatiedon asioita käytännön harjoituksin.

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot     Matti Monnonen         Kyllä   

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Palmroth Tanja, 13.04.2019