PLA-63250 Järjestelmien tietoturva, 5 op
Information Security Systems

Lisätiedot

Porin opetustarjonnassa, mutta mahdollista myös suorittaa etäopiskeluna itsenäisesti verkkomateriaalin avulla.

Perinteiset luennot ja harjoitukset.

Vastuuhenkilö

Matti Monnonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-63250 2019-01 4 Matti Monnonen
Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, laboratoriotyöt sekä tentti.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee ymmärtämään tietoteknisten järjestelmien tietoturvan vaatimuksia sekä tiedostamaan järjestelmissä esiintyviä heikkouksia tietoturvan kannalta. Opiskelija osaa parantaa järjestelmien tietoturvaa ja kehittämään turvallisia kokonaisuuksia sekä etsimään tiedettyjä heikkouksia. Kurssin harjoitusten kautta voidaan havainnollistaa ja opettaa teoriatiedon asioita käytännön harjoittein.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tietojärjestelmien tarvitsema tietoturva ja suojaaminen hyökkäyksiltä     
2. Tietoturvallisuuden parantaminen kehittämällä järjestelmien nykyistä tietoturvallisuuden tasoa     
3. Tietoturva-aukkojen havainnointi ja järjestelmien turvallisuusheikkouksien tiedostaminen/tunnistaminen     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot     Matti Monnonen         Kyllä   

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019