PLA-62850 Internet of Things, 5 op

Lisätiedot

Suoritus pääsääntöisesti kirjatenttinä. Kurssikirjan sisältöä laajennetaan ja syvennetään verkkopohjaisella lisämateraalilla. Lisämateriaalit löytyvät kurssin Moodle-sivulta. Kurssi sisältää pakollisia harjoitustöitä. Tentti Exam-tenttinä. Kurssi mahdollista suorittaa etäopiskeluna, jota kurssin Moodle-toteutus tukee.

Vastuuhenkilö

Marko Seppänen, Juha Vihervaara

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-62850 2019-01 2 Marko Seppänen
Juha Vihervaara
Hyväksytysti suoritettu Exam-tentti ja hyväksytysti tehdyt kurssin harjoitustyöt
PLA-62850 2019-02 5 Marko Seppänen
Juha Vihervaara
Hyväksytysti suoritettu Exam-tentti ja hyväksytysti tehdyt kurssin harjoitustyöt

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa osaamistaan löytääkseen yritykselle uusia IoT:n luomia liiketoimintamahdollisuuksia. Hän kykenee arvioimaan, miten IoT-ratkaisut hyödyntävät yrityksen liiketoimintaa. Opiskelija osaa analysoida, mitä tietotekniikan eri osa-alueisiin liittyviä tietoja ja taitoja IoT-projektin toteuttamisessa tarvitaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja vertailla IoT-projektiin liittyviä erilaisia teknisiä toteutusvaihtoehtoja.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Hyödyntämisalueet ja esimerkkejä eri tyyppisistä sovellusratkaisuista     
2. Osa-alueet: datan keruu ja analysointi, tiedonsiirtoteknikkat, pilvipalvelut, IoT-alustat, tietoturvavaatimukset      
3. IoT potentiaali teollisessa liiketoiminnassa ja sen mahdollistamat uudentyyppiset liiketoimintamallit      
4. Sovellusmahdollisuuksien tekninen arviointi     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-62850 Internet of Things, 5 op PLA-62800 Teollinen internet, 3 op  

Päivittäjä: Palmroth Tanja, 13.04.2019