ELT-51002 Tietoverkkojen laboratoriotyöt I, 5 op
Networking Laboratory I

Lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu suoritettavaksi rinnakkain kurssin Tietoverkkotekniikat I kanssa.

Vastuuhenkilö

Juha Vihervaara, Mikko Valkama, Jani Urama

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ELT-51002 2019-01 4 Jani Urama
Juha Vihervaara
Kurssin läpäisemiseksi on suoritettava hyväksytysti vähintään neljä viidestä laboratoriotyöstä sekä kurssin aikana omaksuttuja taitoja mittaava lyhyt käytännön harjoitus, tai kaikki viisi laboratoriotyötä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy laitteistoon, jota käytetään tyypillisissä lähiverkoissa. Kurssin jälkeen hän osaa toteuttaa yksinkertaisia Ethernet- ja IP-tason konfiguraatioita, osaa suorittaa perustason suorituskykymittauksia, ja osaa käyttää protokolla-analysaattoria verkon ja TCP/IP-protokollien toiminnan tarkempaan selvittämiseen ongelmatapauksissa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Yksinkertaisten verkkoasetusten konfigurointi Linux-käyttöjärjestelmillä.  Verkkoasetusten konfigurointi Ciscon verkkolaitteilla (kytkimet ja reitittimet).   
2. Aliverkotus, staattinen reititys, DHCP, DNS ja NAT, sekä niiden käyttö laboratorioympäristössä.  Virtuaalilähiverkot (VLAN) ja VPN   
3. Valmiiksi suunnitellun verkkotopologian toteuttaminen käytännössä.  Verkkotopologian suunnittelu itsenäisesti.   
4. Verkon suorituskyvyn analysointi käyttäen sovelluksia apuna eri tilanteissa. Protokolla-analysaattori Wiresharkin käyttö.  Verkon suorituskyvyn parantaminen ja optimointi.   
5. Sovellus- ja kuljetuskerrosten protokollien käyttö.  HTTP:n ja FTP:n toiminnan ymmärtäminen. TCP:n ja UDP:n eroavaisuudet.  SMTP, POP3, HTTPS 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Jokaista laboratoriotyötä varten on tarjolla materiaalia opiskelijan itseopiskeltavaksi. Moodlessa täytettävä esiselostus tukee laboratoriotöiden suorittamista. Jälkiselostuksella mitataan opiskelijan osaaminen jokaisen työn jälkeen.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ELT-51103 Tietoverkkotekniikat I Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Vastaavat perustiedot tietoverkoista (esim. aikaisemmista opinnoista) kelpaavat myös esitiedoiksi.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ELT-51002 Tietoverkkojen laboratoriotyöt I, 5 op ELT-51001 Tietoverkkojen laboratoriotyöt I, 4-5 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019