ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan, 5 op
Introduction to High-Frequency Techniques

Vastuuhenkilö

Matti Mäntysalo, Olli-Pekka Lunden

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ELT-41711 2019-01 3 Olli-Pekka Lunden
Matti Mäntysalo
Tentti. Hyväksyttyyn tenttisuoritukseen voi saada lisäpisteitä osallistumalla laboratorioharjoituksiin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää erään hyvin yksinkertaisen radiojärjestelmän kaikkien lohkojen tarkoituksen ja pystyy myös selittämään kunkin yksittäisen komponentin tehtävän. Hän pystyy itse mitoittamaan komponentit uudelleen, mikäli esimerkiksi lähetystaajuutta muutetaan. Opiskelija osaa analysoida piensignaalimallinnusta käyttäen lohkojen toimintaa, esim. hän pystyy ennustamaan vahvistimen vahvistuksen tai oskillaattorin värähtelytaajuuden kohtalaisen tarkasti. Hän tuntee suuren osan suurtaajuustekniikan peruskäsitteistä ja rakenneosista.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Yksinkertaisen lähetinvastaanotinjärjestelmän lohkot ja toiminnan perusteet.      
2. Aktiivisten ja passiivisten peruskomponenttien ominaisuudet, epäideaalisuudet ja mallinnus suurilla taajuuksilla: passiiviset peruskomponentit (R, L, C) PN-diodi, NPN-transistori. Diodin ja transistorin IV-ominaiskäyrät, Shokley-yhtälö, Ebers-Moll transistorimalli.      
3. Aktiivisten ja passiivisten komponenttien käyttö suurtaajuuspiirien rakenneosina: RF-vahvistin, -suodatin, -oskillaattori, -sekoitin; ml. modulaation toteutus sekä informaation ilmaisu demodulaattorilla     
4. Lineaarisen piiriteorian ja osoitinlaskennan soveltaminen suurtaajuuspiirien analysoimisessa, impedanssien ja vahvistusten laskemista.     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
DEE-10100 Piiriteoria Pakollinen    
DEE-12001 Sähkömagnetiikka Suositeltava    
ELT-20101 Elektroniikan perusteet Pakollinen    
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ELT-41711 Johdatus suurtaajuustekniikkaan, 5 op ELT-41710 Johdatus suurtaajuustekniikkaan, 4 op  

Päivittäjä: Mäntysalo Matti, 05.05.2020