TLO-35641 Tietojohtamisen syventävä opintojakso, 2-4 op
Topic of Current Interest in Information and Knowledge Management

Lisätiedot

Ota yhteyttä vastuuopettajiin kun olet pohtinut, mistä aihealueesta haluat syventää tietämystäsi ja oppia lisää.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Jussi Myllärniemi, Pasi Hellsten

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-35641 2019-01 1 - 5 Pasi Hellsten
Jussi Myllärniemi
- viestintä ohjaavien opettajien kanssa
- perusteltu raportti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietämystään yhdellä tiedonhallinnan opetuksen painopistealueista, jonka hän on määritellyt yhdessä ohjaajansa kanssa. Tarkemmat osaamistavoitteet asetetaan työskentelyn alussa.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019