TLO-35071 Tietoperustainen arvonluonti, 5 op
Knowledge based value creation

Vastuuhenkilö

Nina Helander

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tietää miten tiedosta (data, informaatio, tietämys) luodaan arvoa - Opiskelija osaa arvonluonnin keskeiset käsitteet ja mallit - Opiskelija tunnistaa tyypillisimmät tietämyksenhallinnan (Knowledge Management) esteet ja mahdollisuudet arvonluonnin näkökulmasta - Opiskelja osaa kehittää organisaatioiden sisäistä ja organisaatioiden välisiä tietovirtoja ja tietojohtamisen käytäntöjä arvonluonnin parantamiseksi - Opiskelija osaa kehittää tietoperustaista arvonluontia organisaatiokontekstissa

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Arvonluonnin keskeiset käsitteet ja mallit     
2. (Tietämyksenhallinnan Knowledge Management) tyypilliset esteet ja mahdollisuudet     
3. Arvonluontilähtöinen organisaatiotoiminnan kehittäminen     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Practices for Network Management In Search of Collaborative Advantage   Vesalainen, Jukka, Valkokari, Katri, Hellström, Magnus (Eds.)       Kirja löytyy sähköisessä muodossa   Kyllä   
Muu kirjallisuus   Valikoidut artikkelit aihealuuesta         Artikkelikokoelma ja luentokalvot, tarkemmat tiedot saatavana kurssin Moodle-alueelta   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TLO-11001 Tietojohtamisen perusteet Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-35071 Tietoperustainen arvonluonti, 5 op TLO-35070 Knowledge Networks and Value Creation, 4 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019