TLO-35041 Liiketoimintatiedon analyysi, 5 op
Business analysis

Vastuuhenkilö

Jussi Myllärniemi, Pasi Hellsten, Emma Partanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-35041 2019-01 3 Pasi Hellsten
Jussi Myllärniemi
Emma Partanen
Aktiivinen osallistuminen harjoitustyöhön. Pakollinen läsnäolo opetustapahtumissa (5/7 opetustapahtumasta).

Osaamistavoitteet

Opiskelija: 1) ymmärtää liiketoimintatiedon hallinnan prosessin eri vaiheiden merkityksen organisaation toiminnan kannalta, 2) tunnistaa tuntee yleisimmät liiketoimintatiedon analysointiin käytettävät menetelmät sekä 3) ymmärtää, kuinka liiketoimintatiedon hallinnan analyysimenetelmiä ja työkaluja voidaan soveltaa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Analyysimenetelmät     
2. Ongelmanratkaisutaidot     
3. Tietolähteiden rooli tietoperustaisessa ongelmanratkaisussa     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TLO-32021 Liiketoimintatiedon hallinta Pakollinen    
TLO-32426 Basics for Business Data Analytics Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-35041 Liiketoimintatiedon analyysi, 5 op TLO-35040 Liiketoimintatiedon hallinnan menetelmät ja työkalut, 3 op  

Päivittäjä: Myllärniemi Jussi, 29.07.2019