ASE-7110 Systeemitekniikan projektityö, 2-8 op
Project Study in Automation Science and Engineering

Lisätiedot

Mitoitus riippuu projektityön laajuudesta. Kunkin työn ohjaajana toimii se opetushenkilökunnan jäsen, jonka opetus/tutkimusalaan työ liittyy.

Vastuuhenkilö

Matti Vilkko

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ASE-7110 2019-02 1 - 4 Matti Vilkko
Hyväksytysti suoritettu projektityö ja raportti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittaminen antaa mahdollisuuden sisällyttää opintoihin itsenäinen osuus omalta kiinnostusalueelta. Opintojakson voi suorittaa myös ryhmätyönä. Opintojakson avulla opiskelija kehittää valmiuksiaan sekä projektityöskentelyssä että raportoinnissa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opintojakson sisältö riippuu projektityön aiheesta; se voi sisältää kirjallisuusselvityksiä, suunnittelutehtäviä, teoreettista ja kokeellista menetelmäkehitystä, tai laskennallisten menetelmien soveltamista.     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-7110 Systeemitekniikan projektityö, 2-8 op ASE-7110 Systeemitekniikan projektityö, 2-8 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019