TLO-25081 Liikennejärjestelmän erikoistyö, 2-10 op
Directed Study in Transport System

Lisätiedot

Opintojakson voi suorittaa haluamanaan ajankohtana. Lisätietoja opintojakson suorittamisesta Moodlessa https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=132

Vastuuhenkilö

Markus Pöllänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-25081 2019-01 1 - 5 Markus Pöllänen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt osaamistaan jollakin liikennejärjestelmän osa-alueella.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Erikseen sovittavan aihepiirin mukainen.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Hyväksytty kirjallinen raportti.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-25081 Liikennejärjestelmän erikoistyö, 2-10 op TLO-25080 Liikennejärjestelmän erikoistyö, 4 op  

Päivittäjä: Pöllänen Markus, 03.09.2019