RAK-53201 Suunnittelun ohjaus rakennushankkeessa, 5 op
Design Management

Vastuuhenkilö

Arto Saari

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-53201 2019-01 1 - 2 Jussi Savolainen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida rakennushankkeen suunnittelun johtamisen ja ohjaamisen merkitystä sekä asettaa suunnittelutavoitteita ja selittää kuinka hanketta ohjataan tavoitteiden saavuttamiseksi. Opiskelija osaa kertoa suunnittelun eri vaiheissa tehtävät valintamenetelmät ja päätösten kustannus- ja arvovaikutukset. Lisäksi opiskelija osaa päätellä rakennuksen elinkaari- ja laatuajattelun sekä energiatalouden merkityksen. Opiskelija osaa periaateratkaisuja suunnitteluun ohjaukseen tietomallintamista käytettäessä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Taloudelliset valinnat ja valintamenetelmät      
2. Tavoitehintamenettely ja rakennusosa-arvio      
3. Päätösten kustannus- ja arvovaikutukset      
4. Elinkaari-, energia- ja laatuasiat     
5. Tietomallinnus suunnittelun ohjauksessa     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-53201 Suunnittelun ohjaus rakennushankkeessa, 5 op RAK-53200 Suunnittelun ohjaus rakennushankkeessa, 5 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019