RAK-53150 LEAN-kehittäminen rakennustuotannossa, 5 op
LEAN Development in Construction Production

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Arto Saari

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-53150 2019-01 3 Arto Saari

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Lean kehittämisen taustaa, ymmärtää arvovirran ja virtautuksen periaatteet, osaa soveltaa Lean kehittämistä todellisessa liiketoimintaympäristössä, sekä osaa arvioida laadittua kehityssuunnitelmaa sisältäen Lean työkaluja.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. LEAN-filosofian periaatteet     
2. LEAN rakennuttamisessa, rakennustyömaan toiminnoissa, kiinteistökehityksessä ja työympäristökehittämisessä, arvovirran ja hukan tunnistaminen.      
3. LEAN-kehittämistehtävän määrittäminen ja suunnittelu liiketoimintaympäristössä,     
4. LEAN-kehityssuunnitelman arviointi     

Tietoa esitietovaatimuksista
Esitiedoiksi suositellaan kursseja RAK-52140 Rakennustuotannon hallinta ja RAK-53201 Suunnittelun ohjaus rakennushankkeessa

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 02.01.2020