RAK-52410 Talotekniikan perusteet, 5 op
Introduction to Building Services Engineering

Vastuuhenkilö

Eero Kulmala, Anssi Laukkarinen, Juha Vinha

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-52410 2019-01 3 - 4 Eero Kulmala
Juha Vinha

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - tuntee tilojen käyttäjien ja yhdyskunnan perustarpeet, joita voidaan tyydyttää taloteknisillä järjestelmillä - tuntee taloteknisten järjestelmien suunnittelun, toteutuksen, vastaanoton ja ylläpitoprosessien perusperiaatteet - tunnistaa keskeiset talotekniset järjestelmät ja niiden toimintaperiaatteet (lämmitys-, ilmanvaihto-, vesi- ja viemäri- ja sähkö järjestelmät sekä näiden liittymät yhdyskunnan verkostoihin) - osaa tulkita talotekniikan suunnitelmia eli tuntee terminologian ja piirustusmerkit ja osaa hahmottaa suunnitelmista tilatarpeita ym, jotka vaikuttavat muuhun suunnitteluun, rakentamiseen ja tilojen ylläpitoon - löytää talotekniikan keskeiset tietolähteet kuten määräykset ja ohjeistukset

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtojärjestemät (LVI)     
2. Sähköenergia, sisältäen paikallisen tuotannon     
3. Valaistus     
4. Tietotekniset järjestelmät (automaatio, tietoliikenne, turvallisuus, valvonta)     

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kalenius Netta, 30.01.2020