RAK-52212 Rakennuttaminen, 5 op
Construction Project Management and Contracting

Vastuuhenkilö

Arto Saari

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-52212 2019-01 3 - 4 Arto Saari
Jussi Savolainen
Ulrika Uotila

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - tietää koko rakennuttamisprosessin - ymmärtää rakennushankkeiden eri toteutusmuotojen erot ja osaa valita hakkeelle perustellusti toteutusmuodon osaa muodostaa hankkeelle hankeorganisaation ja laatia karkean hankeaikataulun - tietää rakennushankkeen kaupallisten asiakirjojen kokonaisuuden ja osaa laatia osaurakan tarjouspyynnön ja urakkasopimuksen - tietää KSE- ja YSE-kokonaisuuden ja osaa tulkita niiden pohjalta yksinkertaisia rakennusurakan erimielisyyksiä

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Rakennushankkeen kulku ja osapuolet      
2. Rakennuttamisen johtaminen, osapuolten vastuut ja velvollisuudet Työmaavalvonta     
3. Rakennushankkeen kokouskäytännöt     
4. Rakennusriitojen ehkäisy ja sovittelu     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-52212 Rakennuttaminen, 5 op RAK-52211 Rakennuttaminen, 6 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019