RAK-52150 Infrahankkeen tuotannon hallinta, 5 op
Construction Management of Infrastructure Projects

Vastuuhenkilö

Hannu Koski

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-52150 2019-01 1 - 2 Hannu Koski

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - tietää infrarakentamisessa käytettävän määrämittausohjeen ja osaa lukea ja soveltaa ohjetta määrälaskentoja tehtäessä - osaa muodostaa kustannusarvion valmiin määräluettelon pohjalta käytettäessä jotain alalla olevaa ohjelmistoa - tietää, miten kustannusarvio lasketaan resurssipohjaisesti ja osaa laskea eri työvaiheille kustannusarvion, kun käytettävissä on kapasiteetti- ja hintatietoja - tietää YSEn keskeisimmän sisällön - tietää, mitä urakkamuotoja on olemassa - tietää laadunhallinnan perusteet sekä käsitetasolla hankkeisiin liittyvät riskit - tietää massatalouden suunnittelun sekä aikataulusuunnittelun ja -seurannan perusteet Opiskelijalla on opintojakson suoritettuaan valmiudet rakennushankkeen työmaasuunnitteluun, ajalliseen hallintaan ja talouteen liittyvien tehtävien suorittamiseen rakennuttamis- ja rakentajaorganisaatiossa sekä ymmärrys kustannusten muodostumisesta hankkeen eri vaiheissa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tuotannonhallinnan kokonaisuus ja osatehtävät     
2. Infrarakentamisen määrälaskenta     
3. Kustannusarvion laadinta     
4. Tuotantosuunnitelmien laadinta: työmaasuunnitelma, massatalous, erilaiset aikataulut, tehtäväsuunnitelmat     
5. Laadunhallinta     

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Koski Hannu, 28.03.2019