RAK-52140 Rakennustuotannon hallinta, 5 op
Construction Management

Vastuuhenkilö

Hannu Koski

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-52140 2019-01 1 - 2 Hannu Koski
Harjoitustyöt ja tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - tietää rakennustuotannon suunnittelu- ja ohjausprosessin perusteet - tietää talonrakentamisen määrälaskentaohjeen ja osaa laskea sen mukaisesti määriä suunnitelmista sekä ottaa niitä tietomallista - osaa muodostaa valmiista määräluettelosta rakennuskustannusten kustannusarvion ja tarjoushinnan - osaa laatia rutiinikohteelle työmaasuunnitelman ja paikka-aikakaaviomuotoisen aikataulun - tietää hankintajaon ja tavoitebudjetin laatimisen perusteet - tietää hankkeen aikataulu- ja kustannusvalvonnan perusteet - tietää hankkeen laadunhallinnan ja valvonnan perusteet

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Yritys- ja hanketason tuotannonhallinnan kokonaisuus ja osatehtävät     
2. Talonrakentamisen määrälaskenta     
3. Kustannusarvion laadinta     
4. Tuotantosuunnitelmien laadinta: työmaasuunnitelma, erilaiset aikataulut, tehtäväsuunnitelmat     
5. Laadunhallinta     
6. Hankintasuunnittelu     

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Koski Hannu, 28.03.2019