RAK-43672 Rakennusalan sovellusten ohjelmointi, 5 op
Programming of Software Applications for Construction Sector

Vastuuhenkilö

Kalle Kähkönen, Hannu Kupila

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-43672 2019-01 3 - 4 Hannu Kupila
Kalle Kähkönen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ohjelmoinnin perusteet ja osaa niitä soveltaen tehdä itsenäisesti erityissovelluksia omiin pääaine- tai ammatillisiin tarpeisiinsa. Opiskelija ymmärtää yleisesti tai erityisesti rakennusalalla käytettyjen ohjelmistojen laajennus- ja räätälöintimahdollisuuksia

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ohjelmointikielten peruskomennot mm. muuttujat     
2. Valinta-, toisto- ja ehtorakenteet sekä aliohjelmat.  Ohjelmointikielten laajempi tuntemus mm. tiedostojen ja tietokantojen käsittely.   
3. Ohjelmiston suunnitteluprosessin vaiheet.     
4. Määrittelydokumentin peruskäsitteet.  Määrittelydokumentin laajemmat vaihtoehdot.   
5. Ohjelmistojen toteutus tietyssä ympäristössä.  Käytettävyys.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Harjoitustyön toimivuus sekä kyseisen ohjelman rakenne ja dokumentointi.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-43611 Tietokantaperusteiset järjestelmät Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-43672 Rakennusalan sovellusten ohjelmointi, 5 op RAK-43671 Rakennussovellutusten ohjelmointi, 4 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019