RAK-33571 Rakenteiden palomitoitus, 5 op
Structural Fire Design

Vastuuhenkilö

Mikko Malaska

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-33571 2019-01 3 - 4 Mikko Malaska

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee kantavissa ja osastoivissa rakenteissa käytettävien materiaalien palonaikaiset ominaisuudet ja osaa tehdä kantavien betoni-, teräs- ja puurakenteiden palomitoituksen. Opiskelija tunnistaa erilaiset palomallit ja ymmärtää rakenteiden toiminnallisen palomitoituksen periaatteet.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Palotilan ja rakenteiden lämpötilat tulipalon aikana   Palotilan ja rakenteiden lämpötilan numeerinen määrittäminen   Erilaiset lämpötilojen määrittämisessä käytetyt palomallit 
2. Rakenteisiin tulipalon aikaina vaikuttavat kuormat ja rasitukset  Kuormien ja rasitusten määrittäminen määräysten ja ohjeiden avulla.   
3. Rakenteiden ja rakennusosien käyttäytyminen tulipalossa  Kantavien rakenteiden palomitoitus  Suunnittelua ja mitoitusta ohjaava lainsäädäntö 
4. Rakenteiden toiminnallinen palomitoitus  Toiminnallisen tarkastelun perusperiaatteet  Toiminnallista suunnittelua ja mitoitusta ohjaava lainsäädäntö 

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot   33571 Rakenteiden palomitoitus   Mikko Malaska       Luentokalvot ladattavissa kurssin Moodle-ympäristössä.   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-31101 Rakennetekniikan perusteet Pakollinen    
RAK-32111 Betonirakenteiden perusteet Pakollinen    
RAK-32121 Puu- ja teräsrakenteiden perusteet Pakollinen    
RAK-32560 Rakennusten akustiikan ja paloturvallisuuden perusteet Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-33571 Rakenteiden palomitoitus, 5 op RAK-33570 Rakenteiden palomitoitus, 4 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019