RAK-33560 Rakennusten akustinen suunnittelu, 5 op
Acoustical Design of Buildings

Vastuuhenkilö

Mikko Kylliäinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-33560 2019-01 4 Mikko Kylliäinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa akustiikan ilmiöitä koskevia suunnittelumenetelmiä tavallisimpien rakennustyyppien akustiikkasuunnitteluun. Opiskelija osaa maankäytön suunnitteluun liittyvän meluntorjunnan suunnittelun perusteet sekä osaa soveltaa akustiikan suunnittelumenetelmiä asuinrakennusten, puurakennusten, toimistorakennusten, sairaaloiden, oppilaitosten, kirjastojen ja kulttuurirakennusten rakennushankkeissa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Erilaisten rakennustyyppien ja tilojen ääniolosuhteisiin ja niiden suunnitteluun vaikuttavien akustisten ilmiöiden ymmärtäminen ja tilojen akustisten vaatimusten ja ratkaisujen suunnittelu.      

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-32560 Rakennusten akustiikan ja paloturvallisuuden perusteet Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019