RAK-33550 Rakennusterveys ja sisäympäristö, 3 op
Building Health and Indoor Environment

Lisätiedot

Kurssin toteutetaan ensimmäisen kerran syksyllä 2019. Opintojakson tavoitteena on antaa kosteusvauriokorjaussuunnitteluun ja - työjohtamiseen vaadittavat perustiedot toimistotyyppisten työympäristöjen ja terveydensuojelulain alaisten oleskelu- ja asuinrakennusten (koulut, päiväkodit, asunnot yms.) yleisimmistä rakennuksesta peräisin olevista sisäympäristön epäpuhtauksista sekä niiden analysointi- ja tutkimusmenetelmistä. Opintojakson sisältö täyttää kosteusvaurion korjaussuunnittelijan ja työnjohtajan vaativan tai poikkeuksellisen vaativan tason pätevyysvaatimuksissa vaadittavat sisäympäristöolosuhteisiin liittyvät opinnot.

Vastuuhenkilö

Veli-Matti Pietarinen, Anssi Laukkarinen, Juha Vinha

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-33550 2019-01 1 Anssi Laukkarinen
Veli-Matti Pietarinen
Juha Vinha
Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö ja tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - ymmärtää kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen eri vaiheet ja tavoitteet - ymmärtää kokonaisvaltaisten kuntotutkimusten merkityksen sisäympäristöongelman ratkaisuprosessissa erityisesti korjaussuunnittelun näkökulmasta - pystyy arvioimaan rakennuksessa olevien vaurioiden ja/tai epäpuhtauksien vaikutusta korjaustoimenpiteiden kiireellisyyteen ja laajuuteen - tietää kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen perusteella tehtävän altistumisolosuhteiden arvioinnin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sisäympäristöön liittyvät asetukset ja ohjeet sekä tavoite- ja toimenpidearvot. Sisäilmastoluokitus.  Maankäyttö- ja rakennuslaki Työturvallisuuslaki Terveydensuojelulaki Asumisterveysasetus ja sen soveltamisohjeet Rakentamismääräyskokolma D2 Asetus uuden rakennuksen ilmanvaihdosta ja sisäilmastosta Työterveyslaitoksen julkaisut ja ohjeet Säteilylaki Asbestilainsäädäntö Sisäilmastoluokitus 2018    
2. Sisäilman fysikaaliset ja kemialliset epäpuhtauslähteet. Kosteus- ja mikrobivauriot. Kemialliset epäpuhtaudet. Pienhiukkaset, mineraalikuidut. Asbesti ja haitta-aineet rakennuksessa.  Kemialliset epäpuhtaudet Sisäilman lämpötila, suhteellinen kosteus Sisäilman hiilidioksidipitoisuus Radon Rakennusmateriaalipäästöt, päästöluokitus Sisäilmastoluokitus 2018, puhtausluokitus   Sisäilman pienhiukkaset 
3. Ilmanvaihdon vaikutus sisäympäristöön  Ilmanvaihtojärjestelmän soveltuvuus tilojen käyttötarkoitukseen Ilmanvaihtojärjestelmän epäpuhtauslähteet Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastaminen rakennuksen paine-erot Sisäilmastoluokitus 2018, puhtausluokitus   
4. Sisäympäristön rakennusfysikaaliset tutkimus- ja mittausmenetelmät. Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus.   Lämpökamerakuvaus merkkiainetutkimus Paine-erojen seurantamittaus kosteuskartoitus ja rakennekosteusmittaukset kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimukset eri vaiheet ja raportointi   Haitta-ainetutkimus 
5. Altistumisolosuhteen arviointi, terveyshaitan arviointi ja rakennuksen terveellisyyden arviointi. Koettu sisäympäristö.  Altistumisolosuhteen arviointi sisäilmastokyselyt työpaikoilla ja koulurakennuksissa   Terveyshaitan arviointi Terveydellisen merkityksen arviointi Riskiviestintä sisäilmaongelmakohteissa 

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-32501 Rakennusfysiikan perusteet Pakollinen    
RAK-33730 Kuntotutkimukset Pakollinen    
RAK-52410 Talotekniikan perusteet Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Laukkarinen Anssi, 11.12.2019