RAK-33400 Puurakenteet, 5 op
Timber Structures

Vastuuhenkilö

Sami Pajunen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-33400 2019-01 1 - 2 Sami Pajunen
Henri Salonen
Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö ja sen jälkeen kirjallinen tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa mitoittaa tavanomaisia puurakenteita (pientalo, halli), puurungon jäykistyksen ja pystyy ennakoimaan puurakenteiden mitoitukseen keskeisesti vaikuttavat rasitukset ja mitoituskriteerit. Opiskelija tuntee yleisimpien puukerrostalojärjestelmien rakenneperiaatteet. Opiskelija ymmärtää eri valmistustapojen vaikutuksen mitoitusarvioihin ja pystyy tulkitsemaan puurakenteita käsitteleviä rakennesuunnitelmia.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Peruspuumateriaalien (sahatavara, liimapuu, viilupuu, vaneri) ominaisuudet ja käyttö.      
2. Pientalo- ja hallirakennusten puurakenteiden mitoitusperiaatteet sekä kokonaisjäykistysperiaatteet yleisimpien rakenteiden ja liitosten osalta     
3. Suomen teollisen puuelementtituotannon käytössä olevat järjestelmät sekä niiden käyttökohteet      
4. Palomitoituksen pääperiaatteet     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentin painoarvo on 1/2 kurssin arvosanasta. Tenttiin osallistuminen harjoitustyön hyväksytyn palautuksen jälkeen. Harjoitustyön/harjoitustöiden painoarvo on 1/2 kurssin arvosanasta.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   RIL 205-1/2-2017 (tai 2009), Puurakenteiden suunnitteluohje   Suomen Rakennusinsinöörien Liitto         Kyllä   
Opintomoniste   Puurakenteet   Henri Salonen         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-32121 Puu- ja teräsrakenteiden perusteet Pakollinen    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019