RAK-33310 Teräsrakenteiden jatkokurssi, 5 op
Advanced Course in Steel Structures

Lisätiedot

Luennoidaan joka toinen vuosi. Luennoidaan lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Kristo Mela

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-33310 2019-01 3 - 4 Kristo Mela
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja kirjallinen tentti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja mitoittaa ohutlevyrakenteita sekä muita vaativia teräsrakenteita liitoksineen. Opiskelija osaa muotoilla ja ratkaista optimointitehtäviä tyypillisille teräsrakenteille.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Teräsrakenteiden liitokset: liitosten vaikutus kehien toimintaan, Eurokoodin komponenttimenetelmä, erilaisten liitosten analysointi ja mitoitus     
2. Ohutlevyrakenteet: kylmämuovattujen teräsrakenteiden erityispiirteitä, sandwich-paneelien analysointi ja mitoitus, kantavien muotolevyjen ja orsien mitoitus.     
3. Teräsrakenteiden optimointi: optimointiteorian peruskäsitteet ja ratkaisumenetelmiä, optimointitehtävän asettaminen tyypillisille teräsrakenteille.     
4. Korkealujuusteräkset: erityispiirteitä, Eurokoodin asettamat vaatimukset, käyttö rakentamisessa.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana määräytyy tentin ja harjoitustöiden perusteella. Ydinaineksen hallitseminen hyvin riittää arvosanaan 3. Tentti ja harjoitustyö arvostellaan erikseen ja kokonaisarvosana määritettään painottamalla molempia. Jatko-opiskelijoille kuuluu myös jaettujen liittyvien artikkeleiden hyvä hallinta.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-33001 Rakenteiden plastisuusmallit Suositeltava    
RAK-33010 Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi Suositeltava    
RAK-33031 Rakenteiden stabiilius Suositeltava    
RAK-33301 Teräsrakenteet Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-33310 Teräsrakenteiden jatkokurssi, 5 op RTEK-3320 Teräsrakenteiden jatkokurssi, 5 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019