RAK-33301 Teräsrakenteet, 5 op
Steel Structures

Lisätiedot

Kurssiin sisältyy excursio (harjoitus) konepajalle ja työmaalle, joissa keskitytään teräsosien valmistukseen ja asennukseen.

Vastuuhenkilö

Kristo Mela

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-33301 2019-01 1 - 2 Kristo Mela

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella tyypillisimmät teräsrakenteet (pilarit, palkit, ristikot, sidonnat, liitokset) ja teräs-betoni liittorakenteet (laatat, palkit ja pilarit). Kurssilla keskitytään poikkileikkausluokkien 1-3 rakenteisiin sekä esitetään poikkileikkausluokan 4 rakenteista yleiset suunnitteluperiaatteet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa valita kohteeseen sopivan rakennejärjestelmän sekä rungon jäykistyksen. Opiskelija osaa määrittää Euronormien mukaiset luonnonkuormat, käyttää niitä rakenneosien ja liitosten mitoituksessa ja suorittaa mitoituksen sekä rakennetyyppien valinnan siten, että rakenteet on suunniteltu taloudellisiksi valmistaa ja toteuttaa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Teräsrakenteiden yleiset mitoitusperusteet.  Teräsrakenteiden palomitoitus   
2. Keskeisten rakenneosien mitoittaminen: vedetyn ja taivutetun teräsrakenteen mitoitus (siteet, palkit), puristetun ja taivutetun teräsrakenteen mitoitus (pilarit), teräsristikon mitoitus.  Teräsrakenteiden valmistustekniikka / hitsaus    
3. Teräsrakenteiden liitosten toimintaperiaatteet ja mitoitus (hitsi- ja pulttiliitokset).     
4. Teräs-betoni liittorakenteiden mitoittaminen: yleiset mitoitusperusteet, yksiaukkoisen vapaasti tuetun liittopalkin mitoitus, liittolaatan mitoitus, liittopilarin mitoitus.     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Liittorakenteiden suunnittelu ja mitoitus, Eurocode 4 -oppikirja BY 58   Teräsrakenneyhdistys r.y. ja Suomen Betoniyhdistys r.y.         Ei   
Kirja   Teräsrakenteiden suunnittelu ja mitoitus, Eurocode 3 -oppikirja   Teräsrakenneyhdistys         Ei   
Opintomoniste   Kaikki jaettava luentomateriaali   Timo Leppänen         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-32121 Puu- ja teräsrakenteiden perusteet Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-33301 Teräsrakenteet, 5 op RAK-33300 Teräsrakenteet, 6 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019