RAK-33081 Kantavien rakenteiden optimointi, 5 op
Structural Optimization

Vastuuhenkilö

Jarmo Poutala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-33081 2019-01 3 - 4 Jarmo Poutala

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa formuloida kone- ja rakennustekniikkaan liittyviä optimointitehtäviä. Tehtävät voivat olla lineaarisia tai epälineaarisia ja niihin liittyvät suunnittelumuuttujat voivat olla jatkuvia ja diskreettejä. Lisäksi opiskelija tietää tärkeimpien optimointialgoritmien perusteet ja osaa käyttää niitä optimointitehtävien ratkaisemiseen. Lisäksi opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia kantavien rakenteiden tehtäviä.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-33081 Kantavien rakenteiden optimointi, 5 op RAK-33080 Kantavien rakenteiden optimointi, 3-5 op  

Päivittäjä: Poutala Jarmo, 05.08.2019