RAK-32501 Rakennusfysiikan perusteet, 5 op
Introduction to Building Physics

Vastuuhenkilö

Anssi Laukkarinen, Juha Vinha

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-32501 2019-01 1 - 2 Anssi Laukkarinen
Juha Vinha

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija: - tuntee rakennusfysiikkaan, rakennusten energiatehokkuuteen ja rakennusakustiikkaan liittyvät keskeiset fysikaaliset ilmiöt ja niihin liittyvät suureet - tuntee Suomessa tyypillisesti vallitsevat sisä- ja ulkoilman olosuhteet, rakennusten tavanomaiset rakenneratkaisut ja rakennusmateriaalien keskeiset materiaaliominaisuudet - tuntee rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan, rakennusten energiatehokkuuteen ja rakennusakustiikkaan liittyvät keskeiset säädökset ja niiden osoittamiseen liittyvät tavanomaiset menettelyt - osaa tehdä eri aihealueisiin liittyviä lyhyitä laskutehtäviä ja arvioida tulosten oikeellisuutta

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Rakennusfysiikan tarve ja tavoitteet. Suomen ilmastotietoja. Rakennusfysiikan peruskäsitteet  Sisäilmastotavoitteita. Rakennusten energiatehokkuustavoitteet  Lämmöneristys-, kosteus- ja energiatehokkuusmääräykset ja niiden täyttäminen 
2. Lämmön ja kosteuden siirtymismuodot ja varastoituminen aineeseen. Yksinkertaisten lämmön ja kosteuden siirtymistapausten laskenta. Rakenteiden U-arvot. Kondenssi ja sen estäminen. Rakenteiden kuivuminen.  Aineiden lämmönjohtavuuksia ja vesihöyrynläpäisevyyksiä. Kostean ilman ja materiaalien materiaaliominaisuuksia.   
3. Yläpohjien, ulkoseinien, maanvastaisten rakenteiden ja märkätilojen rakenteiden suunnitteluperiaatteet ja rakenne-esimerkkejä  Vedeneristeet ja katteet. Tiivistystarvikkeet. Routasuojauksen suunnittelu. Jäähdytettyjen tilojen rakenteiden eristyispiirteitä. Liitosten suunnittelu.   
4. Akustiikan alat: Huoneakustiikka, ääneneristys, meluntorjunta, tärinän- ja runkomeluneristys. Peruskäsitteet ja mittaluvut: Äänenpainetaso, äänitehotaso, äänitaso.   Ilmaääneneristysluku, askeläänitasoluku. Jälkikaiunta-aika. Äänenpainetaso huoneessa.  Akustiikkaan liittyvät määräykset ja niiden täyttäminen 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentin painoarvo 2/3, harjoitustyöt 1/3. Tentissä arvioidaan opiskelijan kykyä mitoittaa ja analysoida yksinkertaisia lämpö-ja kosteusteknisiä rakenne-esimerkkejä sekä kurssin aihepiiriin liittyvien ilmiöiden ja toimivien rakenneratkaisujen tuntemusta.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-31101 Rakennetekniikan perusteet Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-32501 Rakennusfysiikan perusteet, 5 op RAK-32500 Eristysrakenteet, 4 op  

Päivittäjä: Vinha Juha, 29.05.2019