RAK-23810 Kiertotalous infrarakentamisessa, 5 op
Circular Economy of Infrastructures

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan keväällä 2020 osana kiertotalouden sivuainekokonaisuutta.

Vastuuhenkilö

Pirjo Kuula, Minna Leppänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-23810 2019-01 3 - 4 Pauli Kolisoja
Pirjo Kuula
Minna Leppänen
Osallistuminen lähiopetukseen ja esitysten pitäminen ryhmissä sekä moodletentit sekä henkilökohtaisia tehtäviä. Mahdolliset poissaolot korvataan erikseen annettavilla lisätehtävillä.
.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - nimetä Suomessa muodostuvat yleisimmät uusiomateriaalit ja niiden muodostumisprosessit - tuntee tärkeimmät uusiomateriaalien tekniset ominaisuudet ja ympäristökelpoisuuden kriteerit ja niiden tutkimusmenetelmät - tuntee uusiomateriaalien käyttöön liittyvän ajantasaisen lainsäädännön ja viranomaiskäytännöt - arvioida erilaisten uusiomateriaalien soveltuvuutta maarakennuskäyttöön taloudellisten, teknisten että ympäristökriteerien perusteella. - osaa selittää miten uusiomateriaalien käyttö on otettava huomioon rakennushankkeen eri vaiheissa ja hankintamenettelyissä - osaa soveltaa oppimaansa uusiomaarakenteen suunnitteluprosessissa

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Yleisimpien uusiomateriaalien muodostumisprosessit ja ominaisuudet  Ympäristökelpoisuuden arviointimenettelyt Uusiomateriaalien jalostus uusiksi tuotteiksi   
2. Uusiomateriaalien käyttöön liittyvä lainsäädäntö ja ohjeistus  LCA laskenta   
3. Uusiomateriaalien soveltuvuuden arviointi ja käyttö erilaisissa maarakennuskohteissa  Teknisen kelpoisuuden osoittaminen  Riskien arviointi 
4. Uusiomateriaalirakenteiden suunnittelu  Rakenteiden elinkaaren arviointi   
5. Kiertotalouden periaatteet ja käytännöt maarakentamisessa     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot             Kyllä   

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kuula Pirjo, 21.03.2019