RAK-23590 Pohjarakentaminen, 4 op
Foundation Structures

Vastuuhenkilö

Tim Länsivaara

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-23590 2019-01 3 - 4 Mika Knuuti
Tim Länsivaara
Tentti luennoista ja kirjallisuudesta sekä oppimistehtävä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1) esittää pohjarakennussuunnittelun yleisen kulun 2) määritellä pohjarakenteiden mitoituksessa tarkasteltavia rajatiloja ja soveltaa sekä kokonais- että osavarmuuslukumenetelmiä 3) esittää kuivanapidon ja routasuojauksen periaatteet 4) soveltaa kantavuuskaavaa anturaperustuksen suunnittelussa 5) nimetä pohjanvahvistuksen tärkeimmät tavoitteet ja ryhmitellä pohjanvahvistusmenetelmät 6) esittää Suomessa käytettävät paalutyypit sekä tunnistaa paalujen toimintatavat ja geoteknisen kestävyyden määrittämisperiaatteet 7) luetella tukiseinätyypit sekä niiden tärkeimmät ominaisuudet ja vertailla eri tuentatapoja 8) määritellä rakenteiden geodynamiikkaan liittyviä keskeisiä käsitteitä

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Pohjarakennussuunnittelun sisältö.     
2. Maanvaraiset perustukset. Pohjanvahvistus.     
3. Paaluperustukset, erityisesti suur- ja erikoispaalut.     
4. Kuivanapito ja routasuojaus. Pihojen suunnittelu.     
5. Syvät rakennuskaivannot. Maan ja rakenteen yhteistoiminta. Geodynamiikan perusteet ja koneperustukset.     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Lyöntipaalutusohje LPO-2005   RIL         Kyllä   
Kirja   Maa- ja pohjarakennussuunnittelun tehtäväkuvaus   RAKLI-SKOL         Kyllä   
Kirja   Pohjarakenteet (RIL 166)   RIL       1986   Kyllä   
Kirja   RIL 207-2009 Geotekninen suunnittelu. Eurokoodi   RIL         Kyllä   
Kirja   RIL 254-2011 Paalutusohje   RIL         Kyllä   
Kirja   RIL 263-2014 Kaivanto-ohje   RIL         Kyllä   
Kirja   Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus (RIL 126)   RIL         Kyllä   
Kirja   Talonrakennuksen maatöiden työselitys (RIL132)   RIL       2000   Kyllä   
Kirja   Talonrakennuksen routasuojausohjeet   Rakennustieto Oy       1997   Kyllä   
Luentokalvot   Pohjarakenteet, oppimateriaali   TTY, maa- ja pohjarakenteet       Pääosin suomeksi.   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-22111 Maamekaniikka Pakollinen   1

1 . tai RAK-22110 Geotekniikka 6 op

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019