RAK-21100 Pohjarakentamisen perusteet, 5 op
Introduction to Foundation Engineering

Vastuuhenkilö

Jarno Oravasaari, Juho Mansikkamäki, Tim Länsivaara

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-21100 2019-01 3 - 4 Juho Mansikkamäki
Luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva tentti ja tiivistysmenetelmiä koskeva harjoitus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: - kuvata rakennuksen erilaiset perustamistavat: maan- ja kallion varaan perustaminen sekä paaluille perustaminen - valita tavanomaisen rakennuksen perustamistavan ja - mitoittaa tavanomaisen rakennuksen maanvaraisen perustuksen eurokoodien mukaisesti - kuvata perustusrakenteiden kuivatus- ja routasuojaustoimenpiteet ja radontorjutakeinot - selittää talon maa- ja pohjarakenteisiin liittyvät laatukriteerit ja tiivistystöihin liittyvät periaatteet - kuvata yleisimmät paalutyypit, niiden käyttökohteet, asentamistavat, mitoitusperiaatteet ja koestusmenetelmät - tunnistaa kaivantotöihin liittyvät riskit ja kuvata riskienhallitakeinoja - luetella erilaiset kaivantotyypit - kuvata yleisimmät pohjanvahvistusmenetelmät.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Maanvaraiset perustamistavat, kallion varaan perustaminen.   Tavanomaisen maanvaraisen perustuksen mitoitus (kantokestävyys ja painumat) eurokoodien mukaisesti.    
2. Talon maa- ja pohjarakenteiden laatuvaatimukset.     
3. Tiivistystyöt ja tiiviyden laadunvalvontamenetelmät.      
4. Paalutyypit, paalujen asennus, mitoitus ja koestaminen.     
5. Rakennuksen kuivatusrakenteiden, routa- ja radonsuojauksen suunnittelu.     
6. Kaivantotyypit     
7. Pohjanvahvistusmenetelmät yleisesti.     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Pohjarakentaminen   Rantamäki & Tammirinne         Ei   
Luentokalvot     Mansikkamäki J.         Kyllä   

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Mansikkamäki Juho, 20.01.2020