RAK-13030 Rakennushankkeen suunnittelun simulointi, 3-8 op
Simulation of Building Design Process

Lisätiedot

Rakennustuotanto-opiskelija: ota yhteys Arto Saareen tai Jussi Savolaiseen käytännön asioiden sopimista varten.
Rakennesuunnittelu- tai pohjarakentaminen -opiskelija: ota yhteys Olli Kerokoskeen käytännön asioiden sopimista varten.

Vastuuhenkilö

Olli Kerokoski, Jussi Savolainen, Kalle Kähkönen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-13030 2019-01 1 - 4 Olli Kerokoski
Kalle Kähkönen
Jussi Savolainen
Osallistuminen virtuaalisen rakennushankkeen suunnittelukokoustyöskentelyyn ja kokouksissa sovittavien tehtävien hyväksytty suorittaminen. Kurssista ei järjestetä säännöllisiä luentoja eikä tenttiä.
(Esimerkkitapaus, rakennesuunnittelijaopiskelijat: Suunnittelukohteen rakennevaihtoehtojen hahmottelu ja rakennesuunnitelmien laatiminen valitusta vaihtoehdosta, ei detaljisuunnittelua.)

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa itsenäisesti toimia osana rakennushankkeen suunnitteluprosessia ja hallitsee suunnittelukokouksissa ja pienpalavereissa toimimisen.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019