TIE-21307 Large Scale Software Design, 5 cr

Lisätiedot

Suitable for postgraduate studies.

Vastuuhenkilö

Hannu-Matti Järvinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-21307 2019-01 3 - 4 Hannu-Matti Järvinen
Pia Niemelä

Osaamistavoitteet

The student knows basic solutions of a higher than the class level used in software design and is familiar with their typical application targets. He is able to interpret and produce architectural descriptions of different perspectives and understands the objectives of various description modes and aspects.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Description of architectures Requirements and concepts related to acrhitectural design.  Architecture modelling   
2. Standard solutions related to architectures  Styles of architechtures. Distributed architectures.    
3. Product and software platforms  Frame architectures Describing product platforms    
4. Assessment methods of architectures    ATAM method DCAR method 
5. Version managemant on large software.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Peruskäsitteiden ymmärtäminen, tekniikoiden soveltamiskyky, viikkoharjoitusten aktiivisuusaste, harjoitustyön ohjeiden mukainen suoritus.

Arvosteluasteikko:

Numerical evaluation scale (0-5)

Osasuoritukset:

Completion parts must belong to the same implementation

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu Mandatory    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-21307 Large Scale Software Design, 5 cr TIE-21306 Software Architectures, 5 cr  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 07.01.2020