TIE-02201 Ohjelmointi 2: Perusteet, 5 op
Programming 2: Basics

Lisätiedot

Oppimateriaali Plussassa (https://plus.tuni.fi/).

Vastuuhenkilö

Terhi Kilamo, Maarit Harsu

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-02201 2019-01 1 - 2 Maarit Harsu
Eliisa Väkevä
Hyväksytysti suoritetut viikkotehtävät, projektit ja tentti. Kaikkien osasuoritusten pitää olla samalta opintojakson toteutuskerralta.
TIE-02201 2019-02 3 - 4 Maarit Harsu
Eliisa Väkevä
Hyväksytysti suoritetut viikkotehtävät, projektit ja tentti. Kaikkien osasuoritusten pitää olla samalta opintojakson toteutuskerralta.
TIE-02201 2019-03 5 Minna Färm
Maarit Harsu
Terhi Kilamo
Eliisa Väkevä
Arvosteluasteikko on hyväksytty/hylätty. Hyväksytyn saa tekemällä riittävästi viikkoharjoituksia ja harjoitustöitä. Tarkemmat tiedot löytyvät kurssimateriaalista (https://plus.tuni.fi/ ).

Osaamistavoitteet

Arvosanan "hyvä" saavuttanut opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan pienehköjä ohjelmia itsenäisesti: opiskelija osaa jakaa ohjelman erikseen toteuttavissa oleviin osiin tarkoituksenmukaisesti sekä suunnitella ja toteuttaa yksinkertaiset tietorakenteet ja algoritmit. Opiskelija pystyy arvioimaan toisen kirjoittaman ohjelman rakennetta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ohjelman jakaminen helpommin hallittaviin osiin sekä muita tyyliseikkoja. Modulaarisuus ja luokkien käyttö. Olio-ohjelmoinnin perusteet.  Periytymisen alkeet.   
2. Rekursio.     
3. STL-kirjasto. Perussäiliöt (vector, set, map). Iteraattorit.  Algoritmit. Lisää säiliöitä (list, deque).   
4. Arvot, viitteet ja osoittimet. Dynaaminen muistinhallinta. Dynaamisten tietorakenteiden perusteet. Linkitetty lista. Älykkäät osoittimet.  Funktio-osoittimet. Osoitinaritmetiikka. Taulukot.   
5. Graafisen käyttöliittymän ohjelmoinnin alkeet. Tavallisimmat käyttöliittymäelementit. Signal-slot -mekanismin alkeet.  Lisää käyttöliittymäelementtejä.   
6. Versionhallinta (yhden ohjelmoijan projekteissa). Kääntäminen verrattuna tulkkaukseen.  Etätietovarastot. Käännösprosessi (esiprosessori, linkitys).   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana määräytyy tenttipisteiden sekä viikkoharjoituksista ja harjoitustöistä saatujen pisteden perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu verkkomateriaali             Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-02101 Ohjelmointi 1: Johdanto Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojaksolle hyväksytään vain opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet opintojakson TIE-02100 Ohjelmointi 1: Johdanto arvosanalla 3 tai parempi. Jos olet suorittanut jonkin vanhemman perusohjelmoinnin opintojakson (Ohjelmointi 1, Laaja ohjelmointi 1 tms.) tämä vaatimus ei koske sinua. Lisäksi, mikäli olet suorittanut Johdatus ohjelmointiin -opintojakson ennen syksyä 2016, siinäkään tapauksessa tämä ei koske sinua.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-02201 Ohjelmointi 2: Perusteet, 5 op TIE-02200 Ohjelmoinnin peruskurssi, 5 op  

Päivittäjä: Harsu Maarit, 15.06.2020