TIE-02101 Ohjelmointi 1: Johdanto, 5 op
Programming 1: Introduction

Vastuuhenkilö

Ari Suntioinen, Eliisa Väkevä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-02101 2019-01 1 - 2 Ari Suntioinen
Eliisa Väkevä
TIE-02101 2019-02 3 - 4 Ari Suntioinen
Eliisa Väkevä
Tarvittava määrä suoritteita viikkotehtävistä ja ohjelmointiprojekteista. Hyväksytty tenttisuoritus.
TIE-02101 2019-03 5 Teemu Salminen
Ari Suntioinen
Eliisa Väkevä
Tarvittava määrä suoritteita viikkotehtävistä ja ohjelmointiprojekteista. Hyväksytty tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

Arvosanan "hyvä" saavuttanut opiskelija pystyy toteuttamaan yksinkertaisia ohjelmia itsenäisesti: opiskelija osaa tehtävänannosta muodostaa ongelmaan ratkaisun ja valita oikeat ohjelmointikielen rakenteet sen toteuttamiseksi sekä toteuttaa suunnittelemansa ohjelman ohjelmointikielellä ja testata sen. Opiskelija pystyy tulkitsemaan toisen kirjoittamaa ohjelmaa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ohjelman ja algoritmin käsitteet. Pienten ohjelmien suunnitteleminen ja testaus.  Ohjelmointityyli.   
2. Suunnitteleminen jakamalla pienempiin osakokonaisuuksiin: funktiot. Parametrit ja paluuarvon välitys.  Parametrien oletusarvot.  Tyyppiparametrit. Lambda-funktiot. 
3. Ohjelman kontrollirakenteet.     
4. Muuttujat. Näkyvyysalue. Tiedon tyyppi. Listat ja sanakirjat.  Luokat.  Luokan erikoismetodit. 
5. Tiedostojen peruskäsittely.     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-02101 Ohjelmointi 1: Johdanto, 5 op TIE-02100 Johdatus ohjelmointiin, 5 op  

Päivittäjä: Väkevä Eliisa, 17.06.2020