PLA-32201 Tietorakenteet, 5 op
Data Structures

Lisätiedot

Kurssin luennot ovat videotallenteita, joita opiskelijat voivat itsenäisesti katsoa kurssin Moodle-sivun kautta.

Kurssi suoritetaan keräämäällä pisteitä seuraavista osista:
(i) yksilöllisesti suoritettavat ohjelmointitehtävät
(ii) ryhmissä suoritettavat ohjelmointitehtävät
(iii) välikokeet tai lopputentti


Vastuuhenkilö

Frank Cameron

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-32201 2019-01 1 - 2 Frank Cameron
Kurssi suoritetaan keräämäällä pisteitä seuraavista osista:
(i) yksilöllisesti suoritettavat ohjelmointitehtävät
(ii) ryhmissä suoritettavat ohjelmointitehtävät
(iii) välikokeet tai lopputentti

Osaamistavoitteet

Ymmärtää tietorakenteet keinona tiedon tallettamiseen, hakemiseen sekä tehtävien ratkaisujen mallintamiseen. Erilaisten tietorakenteiden laaja tuntemus siten, että osaa valita sopivan ratkaisun erilaisissa ongelmatilanteissa. Osaa suunnitella ja ohjelmoida tietorakenteita käyttäviä algoritmeja yksinkertaisissa tehtävissä. Osaa selittää algoritmien toimintaperiaatteet ja osaa arvioida niiden tehokkuutta. Osaa soveltaa tietorakenteita uusiin ongelmiin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ordo-notaatio     
2. Listarakenteet  - taulukko - linkitetty lista - jono -pino   
3. Puurakenteet  - punamusta binäärihakupuu   
4. Hajauttimet  -ketjutus - avoin hajautus   
5. Keot     
6. Graafit     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opiskelija voi oppia parhaiten tekemällä laskuharjoituksia ja ohjelmointoharjoituksia.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Data Structures & Algorithms in Java   Robert Lafore         Ei   
Muu kirjallisuus   Algorithms in Java   Robert Sedgewick         Ei   
Muu kirjallisuus   Introduction to Algorithms   Cormen, Leiserson, Rivest         Ei   
Muu verkkomateriaali     F. Cameron       videoluennot ja kalvot   Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
PLA-32101 Olio-ohjelmointi Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-32201 Tietorakenteet, 5 op PLA-32200 Tietorakenteet, 6 op  

Päivittäjä: Palmroth Tanja, 13.04.2019