PLA-32101 Olio-ohjelmointi, 5 op
Object Programming

Lisätiedot

Kurssilla käytetään hyvälksi verkkoaineistoa, joka sisältää opiskelumateriaalin ja harjoitukset. Kurssiin sisältyy harjoitustehtäviä. Harjoitustehtävät sisältävät automaattitestit, joten opiskelija saa välittömästi tiedon onko harjoitustehtävä hyväksyttävästi suoritettu. Harjoitustehtävät palautetaan verkon kautta.
Kurssisoveltuu erinomaisesti etäopiskelukurssiksi, mutta Lisäksi tarjotaan kontaktitunteja, joilla selvitellään harjoitustehtävissä eteentulleita ongelmia. Kurssinarvosana muodostuu harjoitustehtävien ja tentin perusteellä. Tentti suoritetaan "Tenttiakvaariossa". Lisätietoja tentistä POP:sta "Sähköinen näyttö EXAM".

Vastuuhenkilö

Mika Saari

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-32101 2019-01 1 - 5 Mika Saari
Harjoitustehtävät ja tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella tehtävään olioperustaisen ratkaisun. Osaa käyttää java-kielen tarjoamia olio-ohjelmoinnin mekanismeja. Opiskelijan on hyvä ymmärtää muidenkin kielien tarjoamia oliomalleja. Osaa suunnitella ja toteuttaa oliopohjaisen graafisen käyttöliittymän. Osata olioiden käytön tietokannan yhteydessä. Tutustutaan oliosuunnitteluun liittyviin suunnittelu- ja arkkitehtuurimalleihin. Lisäksi tutustutaan versionhallintaan ohjelmointityössä käytännön kokeilujen kautta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kapselointi, periytyminen ja monimuotoisuus. Abstraktien luokkien ja rajapintojen suunnittelu.     
2. Käyttöliittymän ohjelmointi.     
3. Javan lisäpiirteitä, joihin ei tutustuttu ohjelmointitekniikka opintojaksolla ja jotka ovat tärkeitä olio-ajattelun kannalta. Poikkeuskäsittely, sarjoittaminen, geneerisyys, säikeet,...     
4. Tiedostot, relaatiokanta ja oliokanta.     
5. Versionhallinta ohjelmistokehityksessä.     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
PLA-31102 Ohjelmointitekniikka Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Ohjelmointitaito jollain ohjelmointikielellä vaaditaan.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-32101 Olio-ohjelmointi, 5 op PLA-32100 Olio-ohjelmointi, 6 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019