PLA-31102 Ohjelmointitekniikka, 5 op
Programming Techniques

Lisätiedot

Kurssilla käytetään hyvälksi verkkoaineistoa, joka sisältää opiskelumateriaalin ja harjoitukset. Kurssiin sisäl tyy harjoitustehtäviä. Harjoitustehtävät sisältävät automaattitestit, joten opiskelija saa välittömästi tiedon onko harjoitustehtävä hyväksyttävästi suoritettu. Harjoitustehtävät palautetaan verkon kautta.
Kurssisoveltuu erinomaisesti etäopiskelukurssiksi, mutta Lisäksi tarjotaan kontaktitunteja, joilla selvitellään harjoitustehtävissä eteentulleita ongelmia. Kurssinarvosana muodostuu harjoitustehtävien ja tentin perusteellä. Tentti suoritetaan "Tenttiakvaariossa". Lisätietoja tentistä POP:sta "Sähköinen näyttö EXAM".

Vastuuhenkilö

Mika Saari

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-31102 2019-01 1 - 5 Mika Saari
Harjoitustehtävät ja tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii jäsentämään ongelman ohjelmaksi. Hankkii perusohjelmointitaidon, jota voi käyttää työvälineenä opiskelussaan ja tutkimustyössään. Tavoittaa lähtötason, josta harjoittelemalla ja opiskelemalla pystyy kehittymään ammattitaitoiseksi ohjelmoijaksi.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Algoritminen ajattelu. Ongelman ratkaisun kuvaaminen algoritmina. Kehitysympäristöön ja kehitysprosessiin tutustuminen.     
2. Muuttuja-käsite. Syöttö ja tulostus.     
3. Ehtorakenteet ja toistorakenteet.     
4. Operaatiot ja metodit.     
5. Luokan perusrakenne, näkyvyysalueet ja koodin organisointi.      Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-31102 Ohjelmointitekniikka, 5 op PLA-31101 Ohjelmointitekniikka, 3-5 op  

Päivittäjä: Palmroth Tanja, 13.04.2019