PLA-12601 Operaatiotutkimus, 4 op
Operations Research

Lisätiedot

SEFI Core Level 2

Luennot tallennetaan siten, että ne voidaan katsoa kurssin Moodle-sivun kautta.

Harjoitusten yhteydessä pidetään harjoituskokeet, joiden avulla opiskelija voi suorittaa kurssin.
Opiskelijan täytyy olla läsnä, jotta hän pääsee osallistumaan harjoituskokeeseen.

PC-harjoituksessa käytetään ohjelmaa LPSolve IDE.

Vastuuhenkilö

Juha Tanttu, Frank Cameron

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-12601 2019-01 1 - 2 Frank Cameron
On kaksi tapaa suorittaa kurssi: (i)~lopputentillä tai (ii)~harjoituskokeilla ja PC-harjoituksilla.
Jos kurssi suoritetaan lopputentillä, niin ainoa tilaisuus, johon opiskelijan täytyy osallistua, on lopputentti.
Jos kurssi suoritetaan harjoituskokeilla ja PC-harjoituksilla, niin opiskelijan täytyy osallistua harjoituskokeisiin
ja PC-harjoituksiin siten, että hän kerää riittävästi pisteitä

Osaamistavoitteet

Operaatiotutkimuksessa tulee usein vastaan tilanteita, joista voidaan muodostaa lineaarinen optimointimalli, ns. LP-malli. Opiskelija kykenee tällaisen tilanteen kuvauksesta muodostamaan LP-mallin, jossa on muuttujat, rajoitteet ja kohdefunktio. Opiskelija kykenee muodostamaan LP-mallin, kun tilanteen kohdefunktio on luonteeltaan max-min -tyyppinen tai min-max -tyyppinen. Opiskelija kykenee muodostamaan loogisista ehdoista rajoitteet käyttäen hyväksi binäärimuuttujia. Opiskelija kykenee muodostamaan sekä standardi epäyhtälö LP-mallin että standardi yhtälö LP-mallin. Opiskelija kykenee päättämään, onko LP-malli rajoitettu vai ei ja onko se hyvin määritelty vai ei. Opiskelija kykenee laskemaan kärkipisteen annetusta LP-mallista. Opiskelija ymmärtää, mikä suhde LP-mallin ja sen duaalimallin välillä on. Opiskelija osaa muodostaa annetusta LP-mallista sen duaali LP-mallin. Opiskelija kykenee laskemaan alarajan ja ylärajan LP-mallin kohdefunktiolle. Opiskelija tunnistaa seuraavat IP-tehtävät: reppuongelma (knapsack problem), kohdistustehtävä (assignment problem) ja kaupparatsutehtävä (travelling salesman problem).

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Lineaarinen optimointi - rajoitteet - kohdefunktio - hyvin määritelty LP-malli   Konveksi alueet ja monitahokaat    
2. Duaalisuus ja herkkyys analyysi     
3. Kokonaisuuslukuoptimointitehtävät - loogiset ehdot - binääriluku optimointitehtävät  Repputehtävä Palevlupisteiden sijaintitehtävä Kohdistustehtävä Kaupparatsutehtävä    
4. Kärkipisteen laskeminen     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opiskelijan kannattaa yrittää tehdä kaikki harjoitustehtävät. Harjoituskokeissa tai tenteissä olevat tehtävät ovat samankaltaisia kuin harjoitustehtävät.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu kirjallisuus   Operaatiotutkimus   Frank Cameron       Jaetaan kurssin Moodle-sivun kautta.   Kyllä   
Muu verkkomateriaali   videot   Frank Cameron       Luennot tallennetaan Echo-järjestelmällä ja ne voidaan katsoa Moodlen kautta.   Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
PLA-11311 Matematiikka P1 Pakollinen    
PLA-11321 Matematiikka P2 Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-12601 Operaatiotutkimus, 4 op PLA-12600 Operaatiotutkimus, 5 op  
PLA-12601 Operaatiotutkimus, 4 op PLA-12602 Operaatiotutkimus, 5 op  

Päivittäjä: Palmroth Tanja, 13.04.2019