MAT-64010 Datasta malliksi, 5 op
From Data to Model

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Jussi Kangas

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MAT-64010 2019-01 3 - 4 Jussi Kangas
Luentojen seuraaminen ja niihin liittyvien viikkotehtävien/demojen tekeminen. Harjoitustyö ja sen esittäminen.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskeilja ymmärtää ja osaa soveltaa kurssilla opettettuja uusia diskreettejä menetelmiä datan analysoinnissa ja mallintamisessa. Menetelmät kulkevat myös nimikkeen Soft Computing alla, ja niihin luetaan yleensä sumea logiikka, neuroverkot, geneettiset algoritmit, tiedonlouhinta, datapohjainen prosessimallinnus, Bayesilaiset menetelmät sekä datapohjainen päätöksenteon tuki.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Moniarvologiikka     
2. Tiedonlouhinta     
3. Datapohjainen prosessimallinnus     
4. Datapohjainen päätöksenteontuki     
5. Regressio     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MAT-60250 Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Insinöörimatematiikan tai Laajan matematiikan opintokokonaisuus.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019