MAT-60250 Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi, 5 op
Basic Course on Mathematical Modelling

Vastuuhenkilö

Jussi Kangas

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MAT-60250 2019-01 1 - 2 Jussi Kangas
Tuomas Myllykoski
10 luentoviikkoa (nauhoitetut videoluennot), luentoihin liittyvät viikkoharjoitukset (40%), harjoitustyö (40%) ja vertaisarviointi (20%)

Osaamistavoitteet

Kurssi soveltuu matematiikan opintoihin suuntautuville ja käytännön elämän laskennallisista tehtävistä kiinnostuneille. Kurssi valottaa matemaattisten mallien vaihtelevia muotoja ja käyttötarkoituksia, ja niiden rakentamisessa tarvittavia matemaattisia menetelmiä. Kurssi on suositeltava myös matematiikan opettajiksi suuntautuville. Kurssilla harjoitellaan tuloksen raportointia.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Matematiikka ja sovellukset. Mallien tyyppejä. Mallien perusteet.     
2. Differentiaaliyhtälöt ja systeemiteoria. Diskreeteistä malleista ja menetelmistä.     
3. Mallit ja data. Tasapaino, stabiilisuuskysymykset. Aproksimaatiot, skaalat.     
4. Mallintamisen numeerisista ja ohjelmistotyövälineistä. Probabilistiset mallit.     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Matemaattinen mallinnus   Pohjolainen, Seppo (toim.)   978-951-0-35408-7       Ei   

Tietoa esitietovaatimuksista
Insinöörimatematiikan tai Matematiikan (ent. Laaja matematiikka) opintokokonaisuus.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MAT-60250 Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi, 5 op MAT-45050 Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi, 5 op  
MAT-60250 Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi, 5 op MAT-60256 Basic Course on Mathematical Modelling, 5 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019