MAT-60156 Differential Equations, 5 cr

Lisätiedot

This is a parallel course for the finnish course "Differentiaaliyhtälöt". The course will be lectured in English every second year.

Vastuuhenkilö

Riikka Kangaslampi

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MAT-60156 2019-01 3 Pasi Raumonen
Matti Viikinkoski
Exercises and final examination

Osaamistavoitteet

Learn basics of modeling physical phenomena by differential equations and solving them.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Basic notions     
2. 1st order differential equations     
3. 2nd order differential equations     
4. Existence and uniqueness of solutions     
5. ODE systems     
6. Autonomic systems     
7. Boundary value problems     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Two partial examinations or final examination

Arvosteluasteikko:

Numerical evaluation scale (0-5)

Osasuoritukset:

Completion parts must belong to the same implementation

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Book   An Introduction to Ordinary Differential Equations   Ravi P. Agarwal, Donal O¿Regan   978-0-387-71275-8     Springer E-kirja/E-book   Yes   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MAT-01260 Matematiikka 2 Mandatory   1
MAT-01266 Mathematics 2 Mandatory   1
MAT-01360 Matematiikka 3 Mandatory   2
MAT-01366 Mathematics 3 Mandatory   2
MAT-02100 Usean muuttujan funktiot Mandatory   3
MAT-02106 Multivariable Calculus Mandatory   3

1 . Insinöörimatematiikka/Matematiikka/Mathematics

2 . Insinöörimatematiikka/Matematiikka/Mathematics

3 . Usean muuttujan funktiot / Multivariable calculusVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MAT-60156 Differential Equations, 5 cr MAT-60150 Differential Equations, 5 cr  

Päivittäjä: Kangaslampi Riikka, 01.04.2019