MAT-60100 Kompleksimuuttujan funktiot, 5 op
Complex Analysis

Lisätiedot

Kurssin kotisivu on Moodlessa:

https://moodle2.tut.fi

Vastuuhenkilö

Petteri Laakkonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MAT-60100 2019-01 1 Petteri Laakkonen
Tentti ja harjoitusaktiivisuus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - tunnistaa alkeisfunktiot ja niiden ominaisuudet ja osaa ratkaista alkeisfunktioita sisältäviä yhtälöitä - osaa päätellä milloin funktio on analyyttinen ja tuntee sen ominaisuudet - osaa laskea kompleksisia integraaleja integraalilauseiden ja Cayhyn integraalikaavan avulla - osaa muodostaa funktion Laurentin sarjan ja tietää milloin sarja esittää alkuperäistä funktiota - osaa päätellä Laurentin sarjasta funktion nollat ja navat - osaa laskea kompleksisia integraaleja residylaskennan avulla - osaa tehdä loogisia johtopäätöksiä, ts. osaa todistaa

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kompleksiluvut ja alkeisfunktiot. Kompleksitaso ja sen topologiaa. Kompleksimuuttujan funktio ja sen ominaisuudet.      
2. Funktion jatkuvuus ja derivoituvuus. Analyyttinen funktio. Cauchy-Riemannin ja Laplacen yhtälöt.     Sovellukset: - elliptiset osittaisdifferentiaaliyhtälöt 
3. Kompleksinen integraali. Analyysin peruslause, Cauchyn integraalilause ja Cauchyn integraalikaava.      
4. Taylorin ja Laurentin sarjat. Residylaskentaa.  Residylaskennan soveltaminen reaalisiin integraaleihin.   

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Complex Analysis for Mathematics and Engineering   Mathews&Howell         Ei   
Kirja   Complex Variables and Applications   Brown&Churchill   0-07-114065-4       Ei   
Kirja   Funktioteoria 1   Olli Lehto         Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MAT-01300 Insinöörimatematiikka X 3 Pakollinen   1
MAT-01310 Insinöörimatematiikka A 3 Pakollinen   1
MAT-01330 Insinöörimatematiikka C 3 Pakollinen   1
MAT-01360 Matematiikka 3 Pakollinen   1
MAT-01366 Mathematics 3 Pakollinen   1
MAT-02100 Usean muuttujan funktiot Suositeltava   2
MAT-02106 Multivariable Calculus Suositeltava   2

1 . Pakolliset esitiedot.

2 . Suositellut esitiedot.

Tietoa esitietovaatimuksista
Pakollisina esitietoina kurssien Matematiikan 1 ja 3 tai Insinöörimatematiikka 1 ja 3 opintokojaksojen tai vastaavien kurssien sisällöt. Erityisesti tarvitaan perustietoja reaalisten funktioiden derivoinnista ja integroinnista. Lisäksi esitiedoiksi suositellaan kussin Usean muuttujan funktiot (ennen Matematiikka 4 tai Insinöörimatematiikka 4) perus tietoja kuten osittaisderivointi.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MAT-60100 Kompleksimuuttujan funktiot, 5 op MAT-60106 Complex Analysis, 5 op  
MAT-60100 Kompleksimuuttujan funktiot, 5 op MAT-31080 Kompleksimuuttujan funktiot, 5 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019