MEI-70400 Autonomiset ja miehittämättömät ilma-alukset, 5 op
Autonomous and Unmanned Aerial Vehicles

Vastuuhenkilö

Arttu Heininen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-70400 2019-01 3 - 4 Jussi Aaltonen
Arttu Heininen
Jouko Laitinen
Jari Oja
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja tentti luentojen ja kirjallisuuden sisällöstä.

Osaamistavoitteet

The amount of intelligent systems involving unmanned aerial vehicles (UAV) has rapidly increased during recent years. The research and development of these systems requires a considerable knowledge of their main part: the UAV. This course provides a basic level knowledge of UAV design (structure and main components), regulation, modelling and simulation, control systems, and applications. Both the remotely and autonomously operated fixed or rotary wing UAVs are treated. The students will have a hands-on experience of handling an AUV.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mechatronics design  Systems and their main components   
2. Regulation  National, European Union   
3. Modelling and simulation  Testing   
4. Autonomy   Localization and navigation   
5. Applications  Collaborative systems   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

To reach all the learning objectives the student must participate the course lectures and finish all of the course exercises and homework.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Handbook of Unmanned Aerial Vehicles   K. Valavanis, G. Vachtsevans   978-90-481-9706-4     Oppimista tukeva kirja.   Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MEI-70001 Johdatus lentotekniikkaan Pakollinen    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019