MEI-70250 Lentomoottorit ja lentokoneen järjestelmät, 5 op
Aircraft Engines and Systems

Lisätiedot

Yhteistotetus Tampereen Ammattikorkeakoulun kanssa.

Vastuuhenkilö

Jussi Aaltonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-70250 2019-01 1 - 2 Jussi Aaltonen
Jouko Laitinen
Henri Vainio
Hyväksytysti suoritettu tentti luentojen ja harjoitusten sisällöstä sekä harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tuntee ilma-alusten erilaiset järjestelmät, niiden komponentit ja rakenneratkaisut - Opiskelija tuntee järjestelmiin liittyvät mitoitusperiaatteet ja osaa soveltaa niitä - Opiskelija tuntee lentomoottorien toimintaperiaatteet, rakenneratkaisut ja suoritusarvorajat - Opiskelija tuntee lentomoottoreiden huollon ja kunnossapidon periaatteet ja osaa soveltaa niitä

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Lentorangon mekaaniset, hydrauliset ja pneumaattiset (vuodatusilma) järjestelmät  Pneumaattiset aktuaattorijärjestelmät   
2. Sähkötehojärjestelmä     
3. Polttoainejärjestelmä     
4. Jäähdytys,paineistus ja lämmitys (ECS - Environmental Control System), järjestelmien jäähdytys     
5. Laskutelineet ja jarrut     
6. Lentomoottorit  Rakettimoottorit ja muut monopropellanttimoottorit   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakso sisältää kirjallisuuden, luennot ja harjoitustyön. Osaaminen arvioidaan tentin ja harjoitustyön perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Aircraft Propulsion   Farokhi S.   978-1-118-80677-7       Ei   
Kirja   Aircraft Systems: Mechanical, Electrical and Avionics Subsystems Integration   Moir I., Seabridge A.   978-1-119-96520-6       Kyllä   
Kirja   Suihkumoottorit   Koivisto R.   978-952-13-0607-5       Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MEI-40400 Mekaaniset ja mekatroniset rakenteet Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Tai vastaavat tiedot.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 26.03.2019