MEI-70151 Komposiittirakenteet, 5 op
Composite Structures in Aircrafts

Lisätiedot

Yhteistotetus Tampereen Ammattikorkeakoulun kanssa.

Vastuuhenkilö

Mikko Kanerva, Jarno Jokinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-70151 2019-01 3 - 4 Jarno Jokinen
Mikko Kanerva
Hyväksytysti suoritettu tentti luentojen ja harjoitusten sisällöstä sekä harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tuntee lentokoneissa käytettävien komposiittirakenteiden perustoteutukset - Opiskelija osaa mitoittaa yksinkertaisia komposiittirakenteita - Opiskelija tuntee komposiittirakenteiden väsymisilmiöt - Opiskelija tuntee komposiittirakenteiden valmistus- ja korjausmenetelmät

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Lentokoneiden komposiittirakenteiden toteutustavat     
2. Lentokoneiden komposiittirakenteden mitoitus     
3. Lentokoneiden komposiittirakenteiden väsymisilmiöt     
4. Lentokoneiden komposiittirakenteden valmistus- ja korjausmenetelmät     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakso sisältää kirjallisuuden, luennot ja harjoitustyön. Osaaminen arvioidaan tentin ja harjoitustyön perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot     Mikko Kanerva         Ei   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-70151 Komposiittirakenteet, 5 op MEI-70150 Komposiittirakenteet, 3 op  

Päivittäjä: Kanerva Mikko, 16.12.2019