MEI-70070 Lentomekaniikan jatkokurssi, 5 op
Advanced course in flight mechanics

Lisätiedot

Opintojakson 2019-2020 toteutus on peruttu. Opintojakso järjestetään lukuvuonna 2020-2021.
Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Jussi Aaltonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-70070 2019-01 - Jussi Aaltonen
Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset, harjoitustyö ja tentti luentojen ja kirjallisuuden sisällöstä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kiinteä ja pyöriväsiipisten lentokoneiden lentomekaniikkaan vaikuttavat tekijät ja hallitsee niiden lentomekaniikan mallintamisen

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kiinteä siipisen lentokoneen lentomekaniikka     
2. Pyörivä siipisen lentokoneen lentomekaniikka     
3. Lentomekaniikan mallinnus ja simulointi  Aerodynaamisen mallinnuksen yhdistäminen   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakso sisältää kirjallisuuden, luennot ja harjoitustyön. Osaaminen arvioidaan tentin ja harjoitustyön perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MEI-70001 Johdatus lentotekniikkaan Pakollinen    
MEI-70050 Aerodynamiikka ja lentomekaniikka Pakollinen    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Aaltonen Jussi, 14.08.2019