MEI-70060 Aerodynaaminen mallinnus, 5 op
Aerodynamic modeling

Lisätiedot

Opintojakson 2019-2020 toteutus on peruttu. Opintojakso järjestetään lukuvuonna 2020-2021.
Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Jussi Aaltonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-70060 2019-01 - Jussi Aaltonen
Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset, harjoitustyö ja tentti luentojen ja kirjallisuuden sisällöstä.

Osaamistavoitteet

- Opisjkelija ymmärtää aerodynaamiset ja aeroelastiset ilmiöt lentokoneessa ja osaa mallintaa niitä - Opiskelija hallitsee aerodynaamisessa ja aeroelastisessa mallinnuksessa käytettäviä menetelmiä ja työkaluja - Opiskelija hallitsee pyörivään siipeen liittyvät aerodynamiiset ilmiöt - Opiskelija hallitsee lennonsimuloinin perusteet

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kiinteä siiåpisen lentolaitteen aerodynaaminen mallinnus   Pyöriväsiipisen lentolaitteen aerodynaaminen mallinnus   
2. Aeroelastiikka kiinteäsiipisissä lentolaitteissa  Aeroelastiikka pyöriväsiipisissä lentolaitteissa   
3. Lennon mallinnus ja simulointi     
4. Lentolaitteen aerodynamiikka kokonaisuutena     
5. 3-ulotteisen virtauskentän CFD-mallinnus lentolaitteiden yhteydessä     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakso sisältää kirjallisuuden, luennot ja harjoitustyön. Osaaminen arvioidaan tentin ja harjoitustyön perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MEI-70001 Johdatus lentotekniikkaan Pakollinen    
MEI-70050 Aerodynamiikka ja lentomekaniikka Pakollinen    
MEI-70100 Kuormitukset ja rakenneratkaisut Pakollinen    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Aaltonen Jussi, 14.08.2019